Functioneel Beheer in de Cloud

 

Steeds meer organisaties gaan over op de verwerking van hun gegevens in de Cloud. SaaS (Software as a Service) en cloudapplicaties worden langzamerhand gemeengoed.

Welke consequenties heeft dat voor de organisatie en in het bijzonder voor Functioneel Beheer.

 

Het uitbesteden en inkopen van diensten levert een organisatie voordelen op. De kosten van hardware en de bijbehorende risico's worden minder. Ook het systeembeheer wordt eenvoudiger. De externe partner of cloudleverancier is verantwoordelijk voor de continuïteit van de geleverde diensten.
Ook de kosten van de licenties worden op een andere manier verrekend.

 

Daartegenover staat dat de organisatie zich moet aanpassen aan de standaard diensten die worden geleverd en niet meer in staat is de applicaties naadloos te laten aansluiten op de processen.

 

Functioneel beheer zal bij uitbesteding een rol toebedeeld krijgen die anders is dan de huidige rol.

In de huidige rol is de functioneel beheerder verantwoordelijk voor de aansluiting van de applicaties op de bestaande processen.

In het geval van de cloud is het niet mogelijk om de applicaties aan te passen op de processen maar moeten de processen worden aangepast aan de diensten die worden afgenomen.

De rol van de functioneel beheerder maakt dan een omslag. Hij/zij kent de diensten die worden geleverd en is samen met de proceseigenaar verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de processen.

 

In het geval van meerdere service providers (dienstverleners in de cloud) zal de functioneel beheerder ook te maken krijgen met de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende dienstverleners. Er zal in de toekomst van de functioneel beheerder worden verwacht dat hij in staat is om de gegevens te beheren. Het vak van gegevensbeheer zal onder invloed van de cloud diensten weer in de belangstelling komen te staan.

 

Van de toekomstige functioneel beheerder wordt daarom verwacht dat hij inzicht heeft in alle diensten die extern worden afgenomen, welke gegevens waar worden verwerkt en wat de resultaten zijn en op welke manier die resultaten als input kunnen dienen voor een andere dienst (interfacing).

 

Voor organisaties is het nu de vraag op welke manier de functioneel beheerders moeten worden voorbereid op deze toekomst?